ประโยชน์ของเนื้อปลา

ประโยชน์ของเนื้อปลา
ประโยชน์ของเนื้อปลา

ปลา เป็นอาหารหลัก ในทางโภชนาการเนื้อปลาเป็นโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ อุดมไปด้วยสารอาหารอย่างครบถ้วน เช่น เกลือแร่, แคลเซียม, ฟอสฟอรัส และ วิตามินดี, วิตามินเอ

ประโยชน์ของเนื้อปลา

ปลาเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ด้วยใช้เนื้อปลาเป็นอาหารหลัก และมีหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย ที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีการจับหรือล่าปลามาเป็นอาหาร เช่น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ในจังหวัดอุบลราชธานี ของประเทศไทย มีภาพเขียนสีที่เป็นรูปปลาบึก ในทางโภชนาการเนื้อปลาเป็นโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ อุดมไปด้วยสารอาหารอย่างครบถ้วน เช่น เกลือแร่, แคลเซียม, ฟอสฟอรัส และวิตามินชนิดต่าง ๆ ทั้ง วิตามินดี, วิตามินเอ เป็นต้น