“วิตามินเอ” ที่น่ารู้

วิตามินเอ
วิตามินเอ

วิตามินเอ (Vitamin A) จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของกระดูก รวมถึงช่วยบำรุงสุขภาพผิวหนังและสายตา คนส่วนใหญ่ได้รับวิตามินเออย่างเพียงพอจากการรับประทานอาหาร แต่ในกรณีที่ร่างกายขาดวิตามินชนิดนี้หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง แพทย์อาจแนะนำให้รับประทานวิตามินเอในรูปแบบอาหารเสริม เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคตับ โรคตับอ่อน ไทรอยด์เป็นพิษ ผู้มีภาวะขาดโปรตีน เป็นต้น

วิตามินเอ

วิตามินเอ พบได้ตามธรรมชาติในอาหารหลายชนิด เช่น นม ไข่ เครื่องในสัตว์ แครอท มันเทศ ผักใบเขียว ผักที่มีสีเหลือง เป็นต้น หากมีภาวะขาดวิตามินเอ อาจส่งผลกระทบต่อดวงตาและการมองเห็น เช่น ตาบอดกลางคืน หรืออาจรุนแรงจนทำให้ดวงตาเสียหายถาวร การได้รับวิตามินเสริมชนิดนี้จึงจำเป็นต่อผู้ป่วยภาวะขาดวิตามินเอ หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

วิตามินเอ