วิตามิน เค

วิตามิน
วิตามิน

วิตามิน

วิตามิน เค ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อมีเลือดออกตามบาดแผล โดยมีหน้าที่สำคัญในการสังเคราะห์ factor ที่ใช้ในกระบวนการแข็งตัวของเลือด ในทางกลับกัน ยามปกติวิตามินเค ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัว
มีส่วนช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมแคลเซียม การดูดซึมแคลเซียม นอกจากต้องใช้วิตามินดีแล้ว ยังต้อวอาศัยวิตามินเคด้วยเช่นกัน

เมื่อขาดวิตามิน เค

พบได้ในทารกแรกเกิด โดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกำหนด อาการที่พบคือ มีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะที่ลำไส้ เรียกว่าโรค Hemorrhagic Disease of the New Born พบในทารกอายุ 2-4 วัน
ในเด็กอายุประมาณ 1-2 เดือนที่ขาดวิตามินเค จะเกิดโรค Idiopathic vitamin K deficience in infancy มักเกิดเลือดออกมากที่สมอง
ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเป็นเวลานาน ยาจะไปทำลายแบคทีเรียในลำไส้ รวมทั้งผู้ที่ได้รับยาต้านวิตามินเค จะทำให้กเดภาวะขาดวิตามินเค อาการที่พบคือ เลือดออกง่าย เลือดแข็งตัวช้า

แหล่งวิตามิน เค

สร้างขึ้นจากแบคทีเรียในลำไส้
พบในผักใบเขียวทุกชนิด หัวผักกาดขาว แครอท น้ำมันตับปลา ตับ เนยแข็ง ไข่ขาว ถั่วหมัก