วิตามิน

วิตามิน (Vitamin) หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ไวตามิน หมายถึงสารอาหารที่มีความสำคัญสำหรับมนุษย์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะใช้ศัพท์เรียกกันว่า สารประกอบเคมีอินทรีย์ เหตุผลสำคัญที่ Vitamin มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์นั่นก็เพราะว่าหากร่างกายขาดวิตามินก็จะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ขึ้นมาได้ แม้ว่า Vitamin

จะมีความจำเป็นต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตแต่เป็นเรื่องแปลกที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นไม่สามารถที่จะสังเคราะห์สารประกอบเคมีอินทรีย์เหล่านี้ได้หรือสังเคราะห์ได้แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ร่างกายของมนุษย์จำเป็นที่จะต้องได้รับ ผ่านการทานอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นต้น

สำหรับแร่ธาตุและกรดไขมันจำเป็นต่างๆรวมถึงกรดอะมิโนหลายคนยังมีความเข้าใจผิดและเหมารวมกันว่ามัน คือ ตัวเดียวกัน แต่ความจริงวิตามินไม่ได้หมายรวมถึง แร่ธาตุและกรดไขมันต่าง ๆ ซึ่งเหล่านี้จะแยกออกจากกันตามปริมาณการใช้งานของร่างกายที่ Vitamin จะถูกใช้น้อยกว่า