สาระน่ารู้เกี่ยวกับ โปรตีน วิตามิน คาร์โบไฮเดรต

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ โปรตีน วิตามิน คาร์โบไฮเดรต

สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ

อาหารหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานได้โดยปราศจากโทษหรือผิดต่อร่างกาย รวมถึงน้ำที่เราดื่มด้วย เรารับประทานอาหารเพื่อให้เกิดความร้อนความอบอุ่นแก่ร่างกาย เป็นพลังงานในการดำเนินชีวิตประจำวัน นำไปเสริมสร้างอวัยวะต่างๆ ให้เจริญเติบโต ซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอให้คงสภาพดีดังเดิม และสร้างสารที่ช่วยควบคุมหรือกระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ ให้ทำงานตามหน้าที่อย่างปกติ นอกจากนั้นรถของอาหารความเอร็ดอร่อยของอาหารในขณะที่บริโภคบางคนนับไว้ว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่ง

 

อาหารที่เรารับประทานสามารถจำแนกออกได้เป็น

สารคาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นส่วนประกอบใหญ่ของอาหารที่บริโภคโดยเฉลี่ยอาหารที่คนไทยรับประทานในชีวิตประจําวันจะประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณร้อยละ 70 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ร่างกายใช้สารคาร์โบไฮเดรตเพื่อเผาผลาญให้เกิดพลังงานเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆและได้ความร้อนเพื่อให้ร่างกายเกิดความอบอุ่น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คาร์โบไฮเดรต

ศาลคาร์โบไฮเดรตมีมากในจำพวกแป้งเช่นข้าวชนิดต่างๆหัวมันเผือกน้ำตาลและอื่นอื่นๆนอกจากนั้นร่างกายเรายังสามารถสร้างคาร์โบไฮเดรตขึ้นได้จากสารอาหารชนิดอื่นที่รับประทานหรือเก็บสะสมไว้ในกรณีที่รับประทานคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอ

สารโปรตีน เป็นสารสำคัญเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเซลล์และทำหน้าที่ควบคุมความสมดุลในส่วนที่เป็นน้ำในร่างกาย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โปรตีน

สารโปรตีนประกอบขึ้นจากกรดอะมิโนรวมตัวกันประกอบเป็นสารโปรตีนกรดอะมิโนพบมีมากกว่า 20 ชนิดร่างกายคนสามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนส่วนใหญ่ได้เองยกเว้นกรดอะมิโน 9 ชนิดซึ่งสร้างขึ้นเองไม่ได้ซึ่งรวมเรียกเป็นกลุ่ม essential amino acid โปรตีนที่มีคุณภาพดีจะมี essential amino acid อยู่ครบถ้วนและมีสัดส่วนของกรดอะมิโนต่างๆในอัตราส่วนที่พอเหมาะ

 

สารโปรตีนพบมีมากในผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นเนื้อสัตว์ไข่ขาวนมจากพืชก็มีเช่นถั่วเหลืองถั่วเขียวสารโปรตีนจากพืชจะมีคุณภาพต่ำกว่าที่ได้จากสัตว์คือมี essential amino acid ไม่ครบและสัดส่วนของกรดอะมิโนไม่ค่อยพอเหมาะแต่มีข้อดีคือราคาค่อนข้างถูกเราสามารถแก้ข้อบกพร่องดังกล่าวข้างต้นได้โดยรับประทานอาหารดังกล่าวหลายอย่างผสมกัน

วิตามิน ในชีวิตประจำวันเราต้องการวิตามินเป็นจำนวนค่อนข้างสารอาหารอื่นๆก็มีความสําคัญต่อร่างกายมากเลยทำหน้าที่ควบคุมแรงหรือกระตุ้นการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกาย

ถ้าขาดวิตามินจะเกิดอาการหรือโรคต่างๆขึ้นได้เช่นโรคเลือดออกตามไรฟันในกรณีขาดวิตามินซีตาบอดกลางคืนในกรณีขาดวิตามินเอเป็นต้นขณะเดียวกันถ้าเราได้วิตามินบางอย่างมากเกินไปก็อาจเกิดอาการผิดปกติขึ้นได้เช่นกันเช่นตับโตปวดศีรษะในกรณีได้รับวิตามินอีมากเกินไปเพราะฉะนั้นในการบริโภควิตามินเพิ่มเติมจากอาหารควรได้รับการศึกษาหรือปรึกษาแพทย์ถึงผลได้ผลเสียของการบริโภควิตามินนั้นนั้นด้วย